dil en bonazzi architecten
tuinstad utrecht tuinstad utrecht tuinstad utrecht tuinstad utrecht tuinstad utrecht tuinstad utrecht

tuinstad utrecht

In het dichtbebouwde Terwijde, zijn langs het spoor reserveringsstroken opgenomen. Deze stroken dienen qua vorm en functie af te wijken van de overige bouwblokken. Op de eerste strook is een multifunctioneel gebouw gerealiseerd met onder andere een kerk, woongroep, bedrijfsruimtes en woningen. Bij deze strook ligt de nadruk op duurzaamheid; 100 woningen en 85 parkeerplekken gebundeld in een energievriendelijk gebouw.

Onze visie is van een groene omgeving waar mensen samenkomen en samenleven. Waar elke woning voorzien is van een goede buitenruimte en optimaal gebruik gemaakt is van alle oppervlaktes die kunnen bijdragen aan een groen gevoel. Een gebouw dat gesloten en robuust is naar de kou en zich opent naar de warmte. Waar materiaalgebruik aansluit op de gewenste uitstraling en bijdraagt aan een gezond leefklimaat. Een gebouw waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden, waar de bewoner zich een waardig onderdeel van een geheel voelt en zo nodig daarin begeleid wordt.