dil en bonazzi architecten
multifunctioneel gebouw utrecht multifunctioneel gebouw utrecht multifunctioneel gebouw utrecht multifunctioneel gebouw utrecht multifunctioneel gebouw utrecht multifunctioneel gebouw utrecht

multifunctioneel gebouw utrecht

In het dichtbebouwde Terwijde, zijn langs het spoor reserveringsstroken opgenomen. Deze stroken dienen qua vorm en functie af te wijken van de overige bouwblokken. De opdracht begon met de vraag een visie te geven op een reserveringsstrook van 33 meter breed en 165 meter lang. De te herbergen functies diende onder andere te omvatten een kerk en een woongroep. De woongroep is van de Stichting Timon, een stichting die jonge individuen opvangt en begeleidt in het zelfstandig wonen. Een belangrijk onderdeel van het proces is de sociale integratie van de personen in de samenleving.

Onze intentie was het sociale karakter van de te huisvesten functies uit te werken in het plan en de architectuur. Functies bedenken en ruimtes ontwerpen die de interactie tussen mensen stimuleert zoals gezamenlijk te onderhouden tuinen en beschutte uitnodigende buitenverblijven.

De wenselijke bebouwingsdichtheid en de afmetingen van de reep grond leidde al gauw tot de visie van een groot stedelijk gebaar. Een vloeiende beweging die de breedte van de strook zou overbruggen. De reep grond is in drieën gedeeld. De stroken zijn naar behoefte opgetild waardoor een golvend landschap is ontstaan die op vanzelfsprekende wijze van de hogere en dichtere bebouwing langs het spoor overgaat in de lagere en lossere bebouwing langs de Mijl. Waar licht of een buitenruimte gewenst is, zijn de stroken uitgehold. De 60cm dikke gemetselde schijven die de drie stroken definiëren, lopen ononderbroken door. Ter plaatse van de scenic walk, een wandelroute die door het gebied loopt, zijn in de schijven poorten geplaatst. Langs deze wandelroute bevinden zich de kerk en een binnenplaats. Voor de sociale veiligheid is de woongroep rondom de binnenplaats gesitueerd en kijkt de 24 uur per dag bemande adl unit uit over de stilte tuin van de kerk.

Het gebouw omvat 86 woningen, waaronder 3 mindervalide wooneenheden, gemeenschappelijke ruimte voor de woongroep, een kerk met een stiltetuin, een adl unit, 3 bedrijfsruimtes, een parkeergarage, een atrium en twee gemeenschappelijke tuinen.

fotograaf: Arie de Leeuw