dil en bonazzi architecten
brede school bonaire brede school bonaire brede school bonaire brede school bonaire brede school bonaire

brede school bonaire

Op een terrein vol natuurlijke begroeiing, gelegen tussen woonwijken ten Noorden van Kralendijk is een prijsvraag uitgeschreven voor een brede school. De brede school omvat twee scholen een kinderdagverblijf, een gymzaal en mogelijk in de toekomst een zwembad.

Wat Bonaire bijzonder maakt is de liefde die de bevolking heeft voor de natuur. Generatie op generatie wordt het belang van de natuur op het eiland doorgegeven. Onze doelstelling is dit mooie en unieke gegeven uit te werken in het ontwerp. Een school bouwen die de natuur respecteert: energiezuinig is, zelf het weinige energie dat het nodig heeft kan opwekken, de natuur op locatie minimaal aantast en bijdraagt in de bewustwording van de natuur bij de gebruikers.

Gekozen is voor een stevige eenduidige vorm, een gebouw die zijn mannetje kan staan in de ruigheid en weidsheid van de locatie. Een rots in de branding. Wij zouden graag de natuurlijke begroeiing tot aan de gevel zien lopen. Het gebouw de grens laten vormen met de buitenwereld, geen extra hekwerken rondom het terrein, dat vanuit een lokaal direct contact is met de omgeving. Aan de andere kant hadden wij de behoefte een kind een beschermde plek aan te bieden, een oase van rust afgesloten van de grote buitenwereld. De lokalen vormen een schil tussen de omgeving en de rustige binnenhoven. De hoven zijn niet geheel afgesloten maar openen zich, net als de lokalen voor de wind en de natuur.

De lokalen zijn veelal op de wind gepositioneerd en hebben aan beide zijden ramen waardoor de wind kan doorwaaien. Warme lucht stijgt. Door middel van luchtuitlaten op het dak kan overtollig warme lucht ontsnappen. Deze schoorstenen zullen in tijden van minder wind bijdragen aan de luchtstroom. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan de positionering van de lokalen op de zon en is gebruik gemaakt van overstekken. Het dak is het oppervlak dat de meeste zon ontvangt. Door een licht kleur toe te passen en de ruimte onder het dak te ventileren kan de warmte afgifte naar de onderliggende ruimtes sterk verminderd worden.